Ngày hội sách ' Books Day "

Đăng lúc: 16-08-2014 11:10:13 AM - Đã xem: 317 - Phản hồi: 0

Ngày hội sách ' Books Day "

" Sách - Chìa khóa cánh cửa tri thức '

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN

Đăng lúc: 04-08-2014 08:37:46 AM - Đã xem: 704 - Phản hồi: 0

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN

Các bạn sinh viên các khóa theo dõi danh sách sinh viên nợ học phần để rà soát lại những môn mình còn chưa hoàn thành. Đề nghị các em nhanh chóng đăng ký tại phòng đào tạo tránh tình trạng còn thiếu học phần không thể ra khỏi trường đúng hạn.