Thông báo lịch sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2013-2014

Đăng lúc: 22-09-2013 11:29:08 PM - Đã xem: 107 - Phản hồi: 0

Thông báo lịch sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2013-2014

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm với lớp chuyên ngành đã được bố trí trên thời khóa biểu vào thứ 2 hàng tuần. Nhà trường sắp xếp lịch sinh hoạt các lớp Kỳ I năm học 2013-2014 như sau:

Kế hoạch học bổng kỳ I năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: 17-04-2014 10:25:07 AM - Đã xem: 37 - Phản hồi: 0

Kế hoạch học bổng kỳ I năm học 2013 - 2014

Kế hoạch học bổng kỳ I năm học 2013 - 2014 (Chỉ mang tính dự kiến, sẽ có danh sách chính thức sau).